Acceder
Esta web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos de prescripción en España
Esta web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos de prescripción en España

Switch from a multiple pill therapeutic strategy to a polypill-based CV strategy

Coca A, Kreutz R, Manolis AJ, Mancia G. J Hypertens. 2020.
Switch from a multiple pill therapeutic strategy to a polypill-based CV strategy

Más información