Acceder
Esta web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos de prescripción en España
Esta web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para prescribir o dispensar medicamentos de prescripción en España

Escalada terapéutica en prevención CV secundaria con Trinomia 40

Escalada terapéutica en prevención cardiovascular secundaria con Trinomia 40

Descarga pdf